Raport oddziaływania na środowisko i karta informacyjna

Opis oferty

W zakresie naszych kompleksowych usług znajduje się również wsparcie podczas sporządzania karty informacyjnej przedsięwzięcia (KIP). Jest to dokument, który należy złożyć w odpowiednim urzędzie, jeżeli planuje się jakąkolwiek inwestycję na danym terenie. Dane, które powinien zawierać, to m.in.: rodzaj obiektu, a także rodzaj wykorzystywanej do jego wznoszenia technologii, przewidywalnej ilości wykorzystywanych surowców i ich dokładne wskazanie.

Jednym z elementów, jakie powinna zawierać każda karta informacyjna przedsięwzięcia (KIP) jest również wzmianka o wykorzystywanych rozwiązaniach dążących do ochrony środowiska. Jeżeli inwestor zadba o szczegółowe opisanie tej kwestii, dostarczenie raportu oddziaływania na środowisko być może nie będzie konieczne. Jeżeli jednak okaże się, że dokument ten jest również wymagany, zwracamy uwagę na to, że powinien on zawierać podstawowe dane o całej inwestycji – m.in. jej charakter, wielkość, lokalizację. Dodatkowo powinien wskazywać na to, jak dana inwestycja może ewentualnie wpłynąć na środowisko (negatywnie lub pozytywnie). Ponadto raport oddziaływania na środowisko powinien opisywać stan okolicznej przyrody oraz występujące w okolicy inwestycji gatunki zwierząt, a także roślinność.

Poprzedzony złożeniem karty informacyjnej przedsięwzięcia (KIP) raport oddziaływania na środowisko i czy raport oddziaływania na obszar sieci Natura 2000 jest niezbędny dla wielu inwestycji na etapie, gdy wydawana jest decyzja:

 • O warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.
 • O pozwolenie na budowę i zmianę sposobu użytkowania.
 • Ustalająca warunki prowadzenia robót.
 • O ustaleniu lokalizacji autostrady lub drogi krajowej.

Wykonywane przez nas karty informacyjne przedsięwzięcia (KIP) i raporty oddziaływania na środowisko pozwalają na wyznaczenie lokalizacji przyszłej inwestycji w taki sposób, by maksymalnie zminimalizować niekorzystny jej wpływ na okoliczną naturę. Znając już na etapie projektowania specyfikę lokalnej przyrody oraz biorąc pod uwagę aktualny stan prawny, można optymalnie zaprojektować inwestycję i dzięki temu uzyskać znaczne oszczędności finansowe.

Raporty oddziaływania na środowisko oraz karty informacyjne przedsięwzięcia (KIP) wykonujemy w sposób zrozumiały dla inwestora oraz organu zatwierdzającego.

Cena za wykonanie raportu oddziaływania inwestycji na środowisko jest uzależniona od jego zakresu i ustalana jest indywidualnie do każdego zlecenia.

Ostatnio wykonane


 • Raport oddziaływania na środowisko dla inwestycji polegającej na budowie "Zakładu produkcji wypełniacza tworzyw sztucznych" gmina Kleszczów.
 • Raport o oddziaływaniu na środowisko dla inwestycji polegającej na budowie zakładu serwisowania i naprawy silników lotniczych w Środzie Śląskiej na działkach w obrębie ewidencyjnym Święte i Juszczyn
 • Wykonanie karty Informacyjnej Przedsięwzięcia pt. Budowa biogazowni rolniczej w miejscowości Rusibórz, gmina Dominowo
 • Raport o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie instalacji testowej NEMP (ang. Nuclear Electromagnetic Pulse) w gminie Serock, w powiecie Legionowskim, województwo mazowieckie
 • Wykonanie karty Informacyjnej Przedsięwzięcia pt. „Budowa kompleksu budynków osiedla mieszkalno - usługowego „Nowe Winogrady” wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Poznaniu, przy ulicy Hawelańskiej
Pokaż wszystkie
Raport oddziaływania na środowisko i karta informacyjna

Wykonujemy karty informacyjne przedsięwzięcia, raporty oddziaływania inwestycji na środowisko i raporty oddziaływania inwestycji na obszar sieci Natura 2000.

Czytaj więcej
Monitoring i inwentaryzacja środowiska

Inwestycje wymagające uzyskania decyzji środowiskowej muszą być poprzedzone wykonaniem inwentaryzacji przyrodniczej podczas wizyt w terenie.

Czytaj więcej
Pozwolenie zintegrowane i sektorowe

Sporządzamy wnioski w celu otrzymania pozwolenia zintegrowanego oraz sektorowych na wprowadzanie substancji i energii do środowiska.

Czytaj więcej
Strategiczna prognoza oddziaływania na środowisko

Wykonujemy prognozy oddziaływania na środowisko w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

Czytaj więcej

ENINA Andrzej Łuczak

Posiadamy ponad 12-letnie. Wykonaliśmy w tym czasie wiele kart informacyjnych, raportów oddziaływania na środowisko, wniosków o wydanie pozwoleń zintegrowanych, monitoringów oraz inwentaryzacji środowiska.

Kontakt

Biuro:
ul. Napoleońska 19
61 - 671 Poznań
Telefon: +48 603 462 157
Email: poznan@enina.pl
NIP: 6971957123

Oferta

Kompleksowo wykonujemy opracowania z ochrony środowiska, w tym dokumentacji niezbędnej do uzyskania decyzji środowiskowej oraz pozwoleń (w tym pozwolenia zintegrowanego).

 1. Raport oddziaływania na środowisko i KIP
 2. Monitoring i inwentaryzacja środowiska
 3. Strategiczna prognoza oddziaływania na środowisko
 4. Pozwolenie zintegrowane i sektorowe