Ostatnio wykonane

Loading map...

Loading

Picture

2017

 • Raport oddziaływania na środowisko dla inwestycji polegającej na budowie "Zakładu produkcji wypełniacza tworzyw sztucznych" gmina Kleszczów.
 • Raport o oddziaływaniu na środowisko dla inwestycji polegającej na budowie zakładu serwisowania i naprawy silników lotniczych w Środzie Śląskiej na działkach w obrębie ewidencyjnym Święte i Juszczyn

Picture

2016

 • Monitoring porealizacyjny terenu istniejącej farmy wiatrowej zlokalizowanej w gminie Gołańcz powiat wągrowiecki, województwo wielkopolskie (3 lata).
 • Wykonanie monitoringu ornitologicznego terenu przeznaczonego pod planowaną budowę elektrowni wiatrowych w gminie Olszówka, powiat kolski, województwo wielkopolskie
 • Prognoza oddziaływania na środowisko projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Chełmek Wołowski, gmina Ścinawa
 • Prognoza oddziaływania na środowisko projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Prochowice
 • Prognoza oddziaływania na środowisko projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Prochowice
 • Wniosek o wydanie zezwolenia na transport i odzysk odpadów
 • Wniosek o wydanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów (z uwzględnieniem przetwarzania odpadów)
 • Wykonanie karty Informacyjnej Przedsięwzięcia pt. Budowa biogazowni rolniczej w miejscowości Rusibórz, gmina Dominowo
 • Raport o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie instalacji testowej NEMP (ang. Nuclear Electromagnetic Pulse) w gminie Serock, w powiecie Legionowskim, województwo mazowieckie
 • Wykonanie karty Informacyjnej Przedsięwzięcia pt. „Budowa kompleksu budynków osiedla mieszkalno - usługowego „Nowe Winogrady” wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Poznaniu, przy ulicy Hawelańskiej
 • Raport o oddziaływaniu na środowisko zawierający szczegółową analizę porównawczą zmian technologicznych w zakresie zmiany średnicy śmigła turbiny wiatrowej z V90 m na V100 m dla przedsięwzięcia polegającego na budowie do 2 elektrowni wiatrowych planowanych do posadowienia w gminie Gostynin w obrębie Kozice
 • Raport o oddziaływaniu na środowisko zawierający szczegółową analizę porównawczą zmian technologicznych w zakresie zmiany średnicy śmigieł z V90 m na V100 m dla przedsięwzięcia polegającego na budowie EW Gościejewo, gmina Rogoźno
 • Raport oddziaływania na środowisko dla inwestycji polegającej na budowie „Farmy Wiatrowej Jarocin” położonej na terenie gminy Jarocin, w obrębie ewidencyjnym wsi: Potarzyca, powiat jarociński, woj. wielkopolskie
 • Ocena oddziaływania na ptaki migrujące i wybrane gatunki ptaków morskich (lodówka i mewa) przedsięwzięcia polegającego na budowie morskiej farmy wiatrowej Bałtyk Środkowy II”
 • Raport o oddziaływaniu na środowisko zawierający szczegółową analizę porównawczą zmian technologicznych w zakresie zmiany średnicy śmigieł z V90 m na V100 m dla przedsięwzięcia polegającego na budowie FW Pruśce, gmina Rogoźno 1/3
 • Raport o oddziaływaniu na środowisko zawierający szczegółową analizę porównawczą zmian technologicznych w zakresie zmiany średnicy śmigieł z V90 m na V100 m dla przedsięwzięcia polegającego na budowie FW Pruśce, gmina Rogoźno 2/3
 • Raport o oddziaływaniu na środowisko zawierający szczegółową analizę porównawczą zmian technologicznych w zakresie zmiany średnicy śmigieł z V90 m na V100 m dla przedsięwzięcia polegającego na budowie FW Pruśce, gmina Rogoźno 3/3
 • Wykonanie monitoringu ornitologicznego i chiropterologicznego terenu przeznaczonego pod planowaną budowę farmy wiatrowej w obrębie miejscowości Brody, gmina Lwówek oraz w obrębie miejscowości Śliwno, Chraplewo, Michorzewko, gmina Kuślin, powiat nowotomyski, województwo wielkopolskie Raport z badań przeprowadzonych w okresie 30.04.2015r. – 30.04.2016r.
 • Wykonanie monitoringu ornitologicznego i chiropterologicznego terenu przeznaczonego pod planowaną budowę 4 elektrowni wiatrowych w obrębie miejscowości Gościejewo i Pruśce, gmina Rogoźno, powiat obornicki, województwo wielkopolskie
 • Wykonanie monitoringu ornitologicznego i chiropterologicznego terenu przeznaczonego pod planowaną budowę 4 elektrowni wiatrowych w miejscowości Pniewy Zamek i Zamorze, gmina Pniewy, powiat szamotulski, województwo wielkopolskie
 • Wykonanie monitoringu ornitologicznego i chiropterologicznego terenu przeznaczonego pod planowaną budowę farmy wiatrowej w miejscowości Łomczewo, gmina Okonek, powiat złotowski, województwo wielkopolskie. Raport z badań przeprowadzonych w okresie 06.2015 – 04.2016r.
 • Wykonanie monitoringu ornitologicznego przeznaczonego pod planowaną budowę farmy wiatrowej, gmina Ryczywół – część sezonu wiosennych migracji, wraz z informacją o nietoperzach
 • Wykonanie monitoringu ornitologicznego przeznaczonego pod planowaną budowę farmy wiatrowej, gmina Połajewo – część sezonu wiosennych migracji, wraz z informacją o nietoperzach
 • Wykonanie monitoringu ornitologicznego przeznaczonego pod planowaną budowę 2 elektrowni wiatrowych w miejscowości Dziewoklucz, gmina Budzyń, powiat chodzieski, województwo wielkopolskie
 • Przedinwestycyjny monitoring chiropterofauny dwóch elektrowni wiatrowych w gminie Budzyń
 • Wniosek o zmianę pozwolenia zintegrowanego dla instalacji chowu kur niosek, Żylice
 • Prognoza oddziaływania na środowisko projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Nakło nad Notecią w zakresie obszarów położonych w obrębach Trzeciewnica, Ślesin, Gumnowice, Michalin, Karnowo i Suchary
 • Prognoza oddziaływania na środowisko projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Nakło nad Notecią w zakresie obszaru położonego w obrębie Karnowo
 • Prognoza oddziaływania na środowisko projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Nakło nad Notecią w zakresie obszaru położonego w obrębie Małocin
 • Prognoza oddziaływania na środowisko projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Nakło nad Notecią w zakresie obszaru położonego w obrębie Olszewka
 • Opracowanie ekofizjograficzne dla gminy Połajewo, powiat czarnkowsko-trzcianecki, województwo wielkopolskie
 • Raport o oddziaływaniu na środowisko zawierający szczegółową analizę porównawczą zmian technologicznych w zakresie zmiany średnica śmigieł turbin wiatrowych z V90 m na V100 m dla FW w gminie Pniewy
 • Porealizacyjny monitoring ornitologiczny i chiropterologiczny FW Tomaszów zlokalizowanej w gminie Tomaszów Lubelski oraz FW Jarczów zlokalizowanej w gminie Jarczów, powiat tomaszowski, województwo lubelskie (jesień, I rok obserwacji)
 • Porealizacyjny monitoring ornitologiczny i chiropterologiczny FW Tyszowce w gminie Tyszowce, powiat tomaszowski, województwo lubelskie (jesień, I rok obserwacji)
 • Raport oddziaływania na środowisko dla inwestycji polegającej na budowie FW Nakło składającej się z 22 turbin wiatrowych, położonej na terenie gminy Nakło nad Notecią

Picture

2015

 • Pozyskanie pozwolenia zintegrowanego dla instalacji do hodowli i chowu świń (tuczników), gmina Dominowo (pozwolenie 1/5).
 • Karta informacyjna dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni wiatrowych w gminie Osiek Mały.
 • Wykonanie monitoringów przyrodniczych dla planowanej do realizacji FW „Tyszowce II” w miejscowości Kaliwy, Przewale, Soból gmina Tyszowce, powiat tomaszowski, województwo lubelskie.
 • Analiza akustyczna dla przedsięwzięcia polegającego na budowie FW Sławno, gmina Lubasz
 • Wykonanie karty informacyjnej przedsięwzięcia (KIP) polegającego na budowie 3 turbin wiatrowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w obrębie miejscowości Chojny w gminie Koło.
 • Wykonanie monitoringu ornitologicznego dla projektowanej FW w gminie Nowa Karczma, województwo pomorskie
 • Wstępna inwentaryzacja przyrodniczo – środowiskowa na terenie przeznaczonym pod farmę wiatrową w gminie Jeziora Wielkie, powiat mogileński, województwo kujawsko-pomorskie.
 • Analiza akustyczna dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy wiatrowej Strzelno, województwo kujawsko-pomorskie.
 • Wniosek o wydanie pozwolenia zintegrowanego dla odchowalni kur Miedzichowo (zmiana).
 • Raport oddziaływania na środowisko dla inwestycji polegającej na budowie farmy wiatrowej (Wądroże Wielkie I), położonej na terenie gminy Wądroże Wielkie, woj. dolnośląskie
 • Raport oddziaływania na środowisko dla inwestycji polegającej na budowie 2 turbin wiatrowych w obrębie miejscowości Pacholewo, gmina Oborniki.
 • Raport oddziaływania na środowisko dla inwestycji polegającej na budowie farmy wiatrowej Słomowo w obrębie miejscowości Słomowo, gmina Rogoźno, powiat obornicki, województwo wielkopolskie.
 • Wykonanie karty Informacyjnej Przedsięwzięcia polegającego na budowie 3 turbin wiatrowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w obrębie gminy Grzegorzew, powiat kolski, woj. wielkopolskie
 • Monitoring porealizacyjny terenu istniejącej farmy wiatrowej zlokalizowanej w gminie Margonin, powiat chodzieski, województwo wielkopolskie.
 • Wykonanie karty informacyjnej przedsięwzięcia (KIP) polegającego na budowie stacji transformatorowej GPO Koło 110/15-36kV wraz z infrastrukturą towarzyszącą.
 • Wykonanie oceny oddziaływania na ptaki migrujące przedsięwzięcia polegającego na budowie morskiej farmy wiatrowej na obszarze Morza Bałtyckiego (Bałtyk Środkowy III).
 • Wykonanie monitoringu ornitologicznego i chiropterologicznego dla planowanej do realizacji elektrowni wiatrowych w pobliżu miejscowości Sarnówka, Łaszczyn, Żołędnica, gmina Rawicz, powiat rawicki, województwo wielkopolskie.
 • Monitoring porealizacyjny terenu istniejącej farmy wiatrowej zlokalizowanej w gminie Korsze, powiat kętrzyński, województwo warmińsko-mazurskie (3 lata badań).
 • Raport oddziaływania na środowisko dla inwestycji polegającej na budowie 2 elektrowni wiatrowych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną zlokalizowaną w obrębie miejscowości Kosztowo, gmina Wyrzysk, powiat pilski, województwo wielkopolskie.
 • Raport oddziaływania na środowisko dla inwestycji polegającej na budowie 2 elektrowni wiatrowych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną zlokalizowaną w obrębie miejscowości Dobrzyniewo i w obrębie miejscowości Kosztowo, gmina Wyrzysk, powiat pilski, województwo wielkopolskie.
 • Pozyskanie pozwolenia zintegrowanego dla instalacji do hodowli i chowu świń (tuczników), gmina Dominowo (pozwolenie 2/5).
 • Pozyskanie pozwolenia zintegrowanego dla instalacji do hodowli i chowu świń (tuczników), gmina Dominowo (pozwolenie 3/5).
 • Pozyskanie pozwolenia zintegrowanego dla instalacji do hodowli i chowu świń (tuczników), gmina Dominowo (pozwolenie 4/5).
 • Pozyskanie pozwolenia zintegrowanego dla instalacji do hodowli i chowu świń (tuczników), gmina Dominowo (pozwolenie 5/5).
 • Wstępna inwentaryzacja przyrodniczo - środowiskowa na terenie przeznaczonym pod elektrownie wiatrową w obrębie miejscowości Chraplewo, Śliwno i Michorzewo w gminie Kuślin i w obrębie miejscowości Brody, gmina Lwówek, powiat nowotomyski, województwo wielkopolskie.
 • Wykonanie karty informacyjnej przedsięwzięcia (KIP) polegającego na budowie 2 turbin wiatrowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w obrębie miejscowości Grodna w gminie Grzegorzew, powiat kolski, woj. wielkopolskie.
 • Wniosek o zmianę pozwolenia zintegrowanego dla instalacji chowu kur niosek (2 kurniki) Żylice, województwo wielkopolskie.
 • Wykonanie monitoringu ornitologicznego dla planowanej do realizacji farmy wiatrowej w gminie Fajsławice, powiat krasnostawski, województwo lubelskie.
 • Analiza akustyczna dla przedsięwzięcia polegającego na budowie FW Lubasz, gmina Lubasz, województwo wielkopolskie
 • Analiza akustyczna dla przedsięwzięcia polegającego na budowie FW Jędrzejewo, gmina Lubasz, województwo wielkopolskie
 • Wytyczne akustyczne dla zespołu budynków mieszkalnych przy ul. Kajki w Poznaniu (październik 2015)

Picture

2014

 • Raport oddziaływania na środowisko dla inwestycji polegającej na budowie Farmy Wiatrowej „Mirów-Wierzbica” wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie gminy Mirów i Wierzbica.
 • Aktualizacja monitoringu ornitologicznego dla farmy wiatrowej na terenie gminy Wyryki, powiat włodawski, województwo lubelskie.
 • Raport oddziaływania na środowisko dla inwestycji polegającej na budowie Farmy Wiatrowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie gminy Słupsk.
 • Raport oddziaływania na środowisko dla inwestycji polegającej na budowie zakładu przetwórstwa mięsnego w gminie Dominowo.
 • Karta informacyjna przedsięwzięcia polegającego na przebudowie napowietrznej linii elektroenergetycznej 110 kV w obrębie GPZ Szydłowo, gmina Szydłowo, powiat mławski, województwo mazowieckie.
 • Audyt dokumentacji środowiskowej dla przedsięwzięcia w obrębie gminy Mirów i Wierzbica.
 • Przygotowanie prognozy oddziaływania na środowisko projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ścinawa.
 • Wstępna inwentaryzacja przyrodniczo – środowiskowa (screening) na terenie przeznaczonym pod farmę wiatrową w gminie Ryczywół, powiat obornicki, województwo wielkopolskie.
 • Wykonanie karty Informacyjnej przedsięwzięcia polegającego na budowie lądowiska dla helikopterów służb medycznych w lotach ratunkowych na terenie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Poznaniu woj.
 • Audyt monitoringów przyrodniczych dla przedsięwzięcia w gmina Oleszyce, województwo podkarpackie.
 • Raport oddziaływania na środowisko dla inwestycji polegającej na budowie farmy wiatrowej (Wądroże Wielkie II), położonej na terenie gminy Wądroże Wielkie, woj. dolnośląskie
 • Wykonanie monitoringu ornitologicznego (ptaków) i chiropterologicznego (nietoperzy) dla planowanej do realizacji FW Wądroże Wielkie I
 • Karta informacyjna przedsięwzięcia (KIP) polegającego na budowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego i budynku gospodarczego oraz niezbędnych elementów infrastruktury technicznej w obrębie Stobnicy, gmina Oborniki.
 • Raport oddziaływania na środowisko dla inwestycji polegającej na budowie jednej elektrowni wiatrowej położonej w miejscowości Parkowo, gmina Rogoźno, powiat obornicki, woj. wielkopolskie.
 • Wykonanie monitoringu ornitologicznego (ptaków) i chiropterologicznego (nietoperzy) dla planowanej do realizacji FW Wądroże Wielkie II
 • Opracowanie ekofizjograficzne podstawowe dla terenu przeznaczonego pod budowę kablowo-napowietrznej linii elektroenergetycznej 110 kV na odcinku Stacja Budzyń – Stacja Margonin – Stacja Piła-Krzewina

Picture

2013

 • Obliczenia rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń do powietrza od Farmy Drobiu Niesłabin, gmina Śrem, powiat śremski, województwo wielkopolskie.
 • Strategiczna prognoza oddziaływania na środowisko zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Grodzisk Wielkopolski, powiat grodziski, województwo wielkopolskie.
 • Raport oddziaływania na środowisko dla inwestycji polegającej na budowie stacji paliw w Krzemlinie, gmina Pyrzyce, powiat pyrzycki, województwo zachodniopomorskie.
 • Raport oddziaływania na środowisko dla terenu planowanej do realizacji farmy wiatrowej zlokalizowanej w okolicy miejscowości Wólka Dobryńska, gmina Zalesie, powiat bialski, województwo lubelskie.
 • Raport oddziaływania na środowisko dla terenu planowanej do realizacji farmy wiatrowej zlokalizowanej w okolicy miejscowości Kozodrza, gmina Ostrów, powiat robczysko-sędziszowski, województwo podkarpackie.
 • Decyzja środowiskowa dla inwestycji polegającej na budowie stacji paliw w Kobylnikach, gmina Kościan, powiat kościański, województwo wielkopolskie.
 • Screening przyrodniczy dla planowanego przedsięwzięcia: budowa linii energetycznej 110 kV na odcinku Stacja Budzyń – Stacja Margonin – Stacja Piła-Krzewina
 • Decyzja środowiskowa dla inwestycji polegającej na budowie stacji paliw w Nagradowicach, gmina Kleszczewo, powiat poznański, województwo wielkopolskie.
 • Strategiczna prognoza oddziaływania na środowisko projektu planu zagospodarowania przestrzennego terenu w miejscowości Łoniewo i Grodzisko, gmina Osieczna, powiat leszczyński, województwo wielkopolskie.
 • Strategiczna prognoza oddziaływania na środowisko zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Osieczna. Tereny w obrębie miejscowości Łoniewo i Grodzisko, powiat leszczyński, województwo wielkopolskie.
 • Raport oddziaływania na środowisko dla inwestycji polegającej na budowie 41 elektrowni wiatrowych na terenie gminy Budzyń, powiat chodzieski, województwo wielkopolskie.
 • Strategiczna prognoza oddziaływania na środowisko zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego terenu w obrębie miejscowości Wojnowice, gmina Osieczna, powiat leszczyński, województwo wielkopolskie.
 • Monitoring środowiska i inwentaryzacja przyrodnicza dla terenu planowanej do realizacji farmy wiatrowej zlokalizowanej w okolicy miejscowości Tomaszów Lubelski, powiat tomaszowski, województwo lubelskie.
 • Strategiczna prognoza oddziaływania na środowisko projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  dla terenu wsi Annowo-Wiktorowo, gmina Gąsawa, powiat żniński, województwo kujawsko-pomorskie.
 • Strategiczna prognoza oddziaływania na środowisko projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu wsi Chomiąża Szlachecka, gmina Gąsawa, powiat żniński, województwo kujawsko-pomorskie.
 • Strategiczna prognoza oddziaływania na środowisko projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu wsi Obudno, gmina Gąsawa, powiat żniński, województwo kujawsko-pomorskie.
 • Strategiczna prognoza oddziaływania na środowisko zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Gąsawa, powiat żniński, województwo kujawsko-pomorskie.
 • Strategiczna prognoza oddziaływania na środowisko zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Osieczna. Tereny w obrębie miejscowości Kąkolewo, powiat leszczyński, województwo wielkopolskie.
 • Wniosek o wydanie pozwolenia zintegrowanego dla 6 kurników kur niosek w miejscowości Żylice, gmina Rawicz, powiat rawicki, województwo wielkopolskie.
 • Wstępna inwentaryzacja przyrodniczo - środowiskowa (screening) na terenie przeznaczonym pod inwestycję w gminie Obrzycko, powiat szamotulski, województwo wielkopolskie.
 • Wstępna inwentaryzacja przyrodniczo - środowiskowa (screening) na terenie przeznaczonym pod inwestycję w gminie Kruszwica, powiat inowrocławski, województwo kujawsko-pomorskie.
 • Karta Informacyjna dla przedsięwzięcia polegającego na budowie 8 turbin wiatrowych wraz z infrastrukturą towarzszącą w obrębie miejscowości Podlodówka w gminie Ułęż, powiat rycki, województwo lubelskie.
 • Wstępna inwentaryzacja przyrodniczo - środowiskowa (screening) na terenie przeznaczonym pod farmę wiatrową w gminie Ułęż, powiat rycki, województwo lubelskie.
 • Karta informacyjna dla przedsięwzięcia polegającego na budowie 3 turbin wiatrowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w obrębie miejscowości Drzewce, Mniewo, Tomaszew w gminie Olszówka, powiat kolski, województwo wielkopolskie.
 • KIP dla przedsięwzięcia polegającego na budowie 1 turbiny wiatrowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w obrębie miejscowości Głębokie w gminie Olszówka, powiat kolski, województwo wielkopolskie.
 • Karta informacyjna przedsięwzięcia Budowa stacji tranformatorowej GPZ Ostrówki 110/30kV
 • Prognoza oddziaływania na środowisko zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Budzyń w zakresie obszarów położonych w rejonie miejscowości Ostrówki i Podstolice
 • Prognoza oddziaływania na środowisko projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Budzyń w zakresie obszarów położonych w rejonie miejscowości Ostrówki i Podstolice
 • Prognoza oddziaływania na środowisko projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Margonin w zakresie obszarów położonych w rejonie miejscowości Adolfowo, Studźce i Sypiewo
 • Prognoza oddziaływania na środowisko zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Margonin w zakresie obszarów położonych w rejonie miejscowości Adolfowo, Studźce i Sypiewo
 • Prognoza oddziaływania na środowisko zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Chodzież w zakresie obszarów położonych w rejonie miejscowości Milcz, Studzieniec, Rataje, Pietronki, Krystynka i Podanin
 • Prognoza oddziaływania na środowisko projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Chodzież w zakresie obszarów położonych w rejonie miejscowości Milcz, Studzieniec, Rataje, Pietronki, Krystynka i Podanin

Picture

2012

 • Prognoza oddziaływania na środowisko projektu planu zagospodarowania przestrzennego terenu w miejscowości Grodzisko, gmina Osieczna, powiat leszczyński, województwo wielkopolskie.
 • Charakterystyka szaty roślinnej i fauny obszaru projektowanych badań geologicznych w okolicach Sulmierzyc w południowej Wielkopolsce.
 • Ekofizjografia dla terenu gminy Gąsawa, powiat żniński, woj. kujawsko-pomorskie.
 • Raport oddziaływania na środowisko dla inwestycji polegającej na rozbudowie mechaniczno - biologicznej oczyszczalni ścieków w miejscowości Giebułtów, gmina Wielka Wieś, powiat krakowski, województwo małopolskie.
 • Wstępny monitoring środowiska pod planowana farmę wiatrową zlokalizowaną w gminie Gąsawa, powiat żniński, województwo kujawsko-pomorskie.
 • Współudział w opracowaniu danych z monitoringu ptaków i nietoperzy dla planowanej do realizacji farmy wiatrowej w okolicy miejscowości Jarczów, powiat tomaszowski, województwo lubelskie.
 • Prognoza oddziaływania na środowisko projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miasta Ścinawa, województwo dolnośląskie.
 • Strategiczna prognoza oddziaływania na środowisko zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Ścinawa. Tereny w obrębie miejscowości Buszkowice i Ścinawa, powiat lubiński, województwo dolnośląskie.
 • Współudział w opracowaniu danych z monitoringu ptaków i nietoperzy dla planowanej do realizacji farmy wiatrowej w okolicy miejscowości Tyszowce, powiat tomaszowski, województwo lubelskie.
 • Współudział w monitoringu oraz w opracowaniu danych z monitoringu dla planowanej do realizacji farmy wiatrowej w okolicy miejscowości Strzelce Krajeńskie, gmina Strzelce Krajeńskie, powiat strzelecko-drezdeński, województwo lubuskie.
 • Raport oddziaływania na środowisko dla inwestycji polegającej na budowie 2 kurników w miejscowości Żylice, gmina Rawicz, powiat rawicki, województwo wielkopolskie.
 • Monitoring środowiska terenu planowanej farmy wiatrowej zlokalizowanej w gminie Korsze, powiat kętrzyński, województwo warmińsko-mazurskie.
 • Monitoring ornitologiczny i chiropterologiczny terenu planowanej do realizacji farmy wiatrowej zlokalizowanej w pobliżu miejscowości Dziarnowo, gmina Pakość, powiat inowrocławski, województwo kujawsko-pomorskie.
 • Raport oddziaływania na środowisko dla inwestycji polegającej na rozbudowie mechaniczno – biologicznej oczyszczalni ścieków w miejscowości Jasień, gmina Czarna Dąbrówka, powiat bytowski, województwo pomorskie
 • Strategiczna prognoza oddziaływania na środowisko dla MPZP pn. Glinno, gmina Nowy Tomyśl.
 • Strategiczna prognoza oddziaływania na środowisko dla projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie miasta Nowy Tomyśl.
 • Wstępna inwentaryzacja przyrodnicza terenu planowanej do realizacji farmy wiatrowej zlokalizowanej w pobliżu miejscowości Dziarnowo, gmina Pakość, powiat inowrocławski, województwo kujawsko-pomorskie.
 • Raport oddziaływania na środowisko dla inwestycji polegającej na budowie siedemnastu elektrowni wiatrowych zlokalizowanych w okolicy miejscowości Kobylin, gmina Kobylin, powiat krotoszyński, województwo wielkopolskie i uzyskanie decyzji środowiskowej.
 • Wniosek o zmianę pozwolenia zintegrowanego dla składowiska odpadów zlokalizowanego w okolicy miejscowości Rudna, gmina Ostróda, powiat ostródzki, województwo warmińsko-mazurskie.
 • Inwentaryzacja przyrodnicza oraz monitoring środowiska terenu planowanej do realizacji farmy wiatrowej, zlokalizowanej w gminie Rychtal, powiat kępiński, województwo wielkopolskie.
 • Raport oddziaływania na środowisko dla inwestycji polegającej na budowie osiemnastu elektrowni wiatrowych na terenie gminy Pogorzela, powiat gostyński, województwo wielkopolskie i uzyskanie decyzji środowiskowej.

Picture

2011

 • Prognoza oddziaływania na środowisko opracowana dla projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego m. Lasocice, gm. Święciechowa.
 • Wykonanie monitoringów ornitologicznych w pobliżu miejscowości Ścinawa na terenie przewidzianym pod farmę wiatrową.
 • Opracowanie strategicznej prognozy oddziaływania na środowisko dla projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego opracowanego dla części miejscowości Grodzisko, gmina Osieczna.
 • Strategiczna prognoza oddziaływania na środowisko projektu miejscowego planu zagospodarowani przestrzennego na środowisko - Kąkolewo, gmina Grodzisk Wielkopolski. Teren w zmianie planu przeznaczony został pod budowę elektrowni wiatrowych.
 • Ekofizjografia dla gminy Sieniawa.
 • Raport oddziaływania na środowisko dla elektrowni wiatrowej gm. Granowo
 • Inwentaryzacja przyrodnicza terenu wydobycia gazu łupkowego w granicach obszarów Natura 2000 - Ostoja Nadwarcieńska i Dolina Środkowej Warty.
 • Strategiczna prognoza oddziaływania na środowisko projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Włoszakowice oraz projektu Planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy zlokalizowanego na obszarze Natura 2000 Pojezierze Sławskie i Ostoja Przemęcka, gmina Włoszakowice.
 • Wykonanie inwentaryzacji przyrodniczej gatunków i siedlisk przyrodniczych obszarów Natura 2000 na obszarze projektowanej lokalizacji otworu poszukiwania gazu (łupkowego) Komorze na terenie obszarów Natura 2000 PLH 300009 Ostoja Nadwarciańska i PLB 300002 Dolina Środkowej Warty.
 • Opracowanie wstępnej oceny przyrodniczej dla projektowanej farmy wiatrowej na terenie gminy Tuczno.
 • Wykonanie raportu oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu gazu ziemnego ze złoża Grodzisk, gmina Granowo.
 • Wykonanie monitoringów i inwentaryzacji przyrodniczych dla planowanej do realizacji farmy wiatrowej w gminie Wądroże Wielkie, część centralna.
 • Wykonanie opracowania ekofizjograficznego dla terenu farmy wiatrowej na terenie gminy Zalesie, woj. lubelskie.
 • Wykonanie części przyrodniczej do Karty Informacyjnej Przedsięwzięcia (KIP) polegającego na poszukiwaniu i rozpoznawaniu złóż ropy naftowej i gazu ziemnego w obszarze koncesji Świebodzin-Wolsztyn, woj. wielkopolskie i lubuskie.
 • Wykonanie części przyrodniczej do Karty Informacyjnej Przedsięwzięcia (KIP) polegającego na poszukiwaniu i rozpoznawaniu złóż ropy naftowej i gazu ziemnego w obszarze koncesji Lubniewice, woj. wielkopolskie i lubuskie.
 • Wykonanie części przyrodniczej do Karty Informacyjnej Przedsięwzięcia (KIP) polegającego na poszukiwaniu i rozpoznawaniu złóż ropy naftowej i gazu ziemnego w obszarze koncesji Pakosław - Krotoszyn, woj. wielkopolskie i dolnośląskie.
 • Przygotowanie prognozy oddziaływania na środowisko projektu planu i studium dla osiedla domów jednorodzinnych w Kąkolewie, gmina Osieczna.
 • Wykonanie części przyrodniczej do Karty Informacyjnej Przedsięwzięcia (KIP) polegającego na poszukiwaniu i rozpoznawaniu złóż ropy naftowej i gazu ziemnego w obszarze koncesji Kostrzyn, woj. lubuskie i zachodniopomorskie.
 • Wykonanie inwentaryzacji i monitoringu środowiska dla planowanej do realizacji elektrowni wiatrowej w okolicy Pawłowa Żońskiego w gminie Margonin.
 • Przygotowanie strategicznej prognozy oddziaływania na środowisko projektu planu zagospodarowania przestrzennego terenu miasta Ścinawa.
 • Wykonanie monitoringów środowiska oraz inwentaryzacji przyrodniczej dla planowanej do realizacji inwestycji w gminie Nakło.
 • Przygotowanie dokumentacji środowiskowej (KIP) dla osiedla mieszkaniowego Nowe Winogrady w Poznaniu.
 • Przygotowanie strategicznej prognozy oddziaływania na środowisko projektu planu i studium dla ujęcia wody w Przychowie, gmina Ścinawa.
 • Przygotowanie strategicznej prognozy oddziaływania na środowisko projektu planu i studium dla osiedla domów jednorodzinnych w Jeziorkach, gmina Osieczna.
 • Współudział w monitoringu planowanej do realizacji farmy wiatrowej w okolicy miejscowości Poturzyn, powiat tomaszowski, województwo lubelskie.
 • Współudział w monitoringu oraz w opracowaniu danych z monitoringu dla planowanej do realizacji farmy wiatrowej w okolicy miejscowości Budzyń, powiat chodzieski, województwo wielkopolskie.

Picture

2010

 • Raport oddziaływania na środowisko dla inwestycji polegającej na budowie oczyszczalni ścieków dla miejscowości Rudno i Dębno wraz z budową sieci kanalizacji sanitarnej oraz infrastruktury towarzyszącej, gmina Wołów.
 • Wykonanie inwentaryzacji przyrodniczych w pobliżu miejscowości Pogorzela (ptaki, nietoperze, siedliska i rośliny).
 • Wykonanie inwentaryzacji przyrodniczych w pobliżu miejscowości Kobylin (ptaki, nietoperze, siedliska i rośliny).
 • Raport oddziaływania na środowisko dla inwestycji polegającej na budowie oczyszczalni ścieków dla miejscowości Bożeń, Golina i Moczydlnica Dworska gmina Wołów wraz z budową sieci kanalizacji sanitarnej oraz infrastruktury towarzyszącej.
 • Wykonanie monitoringu przyrodniczego w pobliżu miejscowości Zduny na terenie przewidzianym pod turbiny wiatrowe.
 • Raportu oddziaływania na obszar Natura 2000 - Bory Dolnośląskie PLB020005 wraz z inwentaryzacją przyrodniczą dla inwestycji polegającej na budowie stacji bazowej w miejscowości Klików.
 • Raport oddziaływania na środowisko dla inwestycji polegającej na budowie trzech turbin wiatrowych w okolicy miejscowości Kotowo, gmina Granowo.
 • Raport ooś dla inwestycji polegającej na budowie oczyszczalni ścieków wraz z wymianą sieci oraz przyłączy kanalizacyjnych w miejscowości Garzyn, gmina Krzemieniewo.
 • Raport oddziaływania na środowisko dla inwestycji polegającej na odbudowie istniejących budowli na rzece Stara Noteć, gmina Czarnków w ramach obszarów Natura 2000 - Nadnoteckie Łęgi PLB300003 i Doliny Noteci PLH300004.
 • Strategiczna prognoza oddziaływania na środowisko dla Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania gm. Osieczna.
 • Strategiczna prognoza oddziaływania na środowisko projektu miejscowego planu zagospodarowani przestrzennego na środowisko gmina Pogorzela. Teren w zmianie planu przeznaczony został pod budowę elektrowni wiatrowych.
 • Strategiczna prognoza oddziaływania na środowisko projektu miejscowego planu zagospodarowani przestrzennego na środowisko gmina Kobylin. Teren w zmianie planu przeznaczony został pod budowę elektrowni wiatrowych.
 • Raport oddziaływania na środowisko dla inwestycji polegającej na budowie 6 kurników w miejscowości Żylice, gmina Rawicz.
 • Strategiczna prognoza oddziaływania na środowisko opracowana dla projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego m. Kąkolewo, gm. Osieczna.
 • Strategiczna prognoza oddziaływania na środowisko dla Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania gm. Święciechowa.

Picture

2009

 • Strategiczna prognoza oddziaływania na środowisko miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów powojskowych w Żarach.
 • Strategiczna prognoza oddziaływania na środowisko zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania gm. Osieczna. Zmiana terenu żwirowani zlokalizowanej w Grodzisku - obszar Natura 2000 - Zachodnie Pojezierze Krzywińskie PLH300005.
 • Projekt działań kompensacyjnych negatywnego oddziaływania na środowisko inwestycji Południowy Kanał Obry - regulacja i obwałowanie. Projekt wykonywany na obszarze Natura 2000 - Wielki Łęg Obrzański PLB300004.
 • Inwentaryzacja przyrodniczo - środowiskowa w pobliżu miejscowości Lechin, gmina Skoki.
 • Wstępna inwentaryzacja przyrodniczo - środowiskowa (screening) w pobliżu miejscowości Jabłonna, gmina Rydzyna.
 • Strategiczna prognoza oddziaływania na środowisko projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego opracowanego dla miejscowości Trzebiny, gmina Święciechowa.
 • Wykonanie monitoringu ornitologicznego w pobliżu miejscowości Pacholewo, gmina Oborniki.
 • Raport oddziaływania na środowisko dla inwestycji polegającej na budowie lądowiska dla śmigłowców ratownictwa medycznego oraz zespołu parkingów dla samochodów osobowych Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu, ul. Juraszów.

Picture

2008

 • Wstępna inwentaryzacja przyrodniczo - środowiskowa (screening) w pobliżu miejscowości Wełna.
 • Wniosek o zmianę pozwolenia zintegrowanego dla Składowiska Odpadów Komunalnych w Mirosławcu.
 • Inwentaryzacja przyrodniczo - środowiskowa w pobliżu miejscowości Niwy, gmina Kamień Krajeński.
 • Wstępna inwentaryzacja przyrodniczo - środowiskowa w pobliżu miejscowości Bukowo, gmina Człuchów.
 • Wnioseko zmianę pozwolenia zintegrowanego dla Przedsiębiorstwa Unieszkodliwiania Odpadów "Eko-Wisła" sp. z o.o.
 • Raport oddziaływania na środowisko dla inwestycji polegającej na budowie kolektora sanitarnego oraz oczyszczalni ścieków w miejscowości Jasień, gmina Żary.
 • Wniosek o wydanie pozwolenia zintegrowanego dla Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Rudnie, gmina Ostróda.
 • Raport oddziaływania na środowisko dla inwestycji polegającej na budowie lądowiska dla śmigłowców ratownictwa medycznego, dwóch zespołów parkingów dla samochodów osobowych oraz drogi dojazdowej. ZOZ Poznań Nowe Miasto, ul. Szwajcarska.
 • Opracowanie wniosku o wydanie pozwolenia na emisję gazów i pyłów dla firmy Thales Rail Signalling Solutions sp. z o.o., Poznań.

Picture

2007

 • Raport oddziaływania na środowisko dla projektowanej inwestycji budowlanej na terenie miasta Poznań w granicach planowanego obszaru specjalnej ochrony siedlisk Natura 2000 Biedrusko PLH300001.
 • Wniosek o wydanie pozwolenia zintegrowanego dla Składowiska Odpadów Komunalnych w Sulnówku.
 • Wniosek o wydanie pozwolenia zintegrowanego dla Składowiska Odpadów Komunalnych w Mirosławcu.
 • Raport oddziaływania na środowisko przygotowany dla Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Rudnie k/Ostródy
 • Raport oddziaływania na środowisko dla Montowni Powozów Konnych w Małachowie, gmina Dolsk.
 • Karta informacyjna dla przedsięwzięcia polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej w miejscowości Żmigród i Milicz (modernizacja kanalizacji ogólnospławnej). Modernizacja wykonana została w ramach projektu "Uporządkowanie gospodarki ściekowej w zlewni rzeki Baryczy" - obszary Natura 2000 - Dolina Baryczy PLB020001 i Ostoi nad Baryczą PLH020041.
 • Raport oddziaływania na środowisko dla inwestycji polegających na budowie anteny radiolinii, gmina Paczków, powiat nyski, województwo opolskie.
 • Raport oddziaływania na środowisko dla inwestycji polegających na budowie anteny radiolinii, gmina Kamiennik, powiat nyski, województwo opolskie.
 • Raport oddziaływania na środowisko dla inwestycji polegających na budowie anteny radiolinii, gmina Dobrzeń Wielki, powiat opolski, województwo opolskie.
 • Raport oddziaływania na środowisko dla inwestycji polegających na budowie anteny radiolinii, gmina Korfantów, powiat nyski, województwo opolskie.
 • Raport oddziaływania na środowisko dla inwestycji polegających na budowie anteny radiolinii w miejscowości Zurzyce gmina Kamiennik, powiat nyski, województwo opolskie.

Picture

2006

 • Raport oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi krajowej nr 8 (Radzymin - Wyszków) w części dotyczącej oddziaływania planowanej inwestycji na powietrze.

ENINA Andrzej Łuczak

Posiadamy ponad 12-letnie. Wykonaliśmy w tym czasie wiele kart informacyjnych, raportów oddziaływania na środowisko, wniosków o wydanie pozwoleń zintegrowanych, monitoringów oraz inwentaryzacji środowiska.

Kontakt

Biuro:
ul. Napoleońska 19
61 - 671 Poznań
Telefon: +48 603 462 157
Email: poznan@enina.pl
NIP: 6971957123

Oferta

Kompleksowo wykonujemy opracowania z ochrony środowiska, w tym dokumentacji niezbędnej do uzyskania decyzji środowiskowej oraz pozwoleń (w tym pozwolenia zintegrowanego).

 1. Raport oddziaływania na środowisko i KIP
 2. Monitoring i inwentaryzacja środowiska
 3. Strategiczna prognoza oddziaływania na środowisko
 4. Pozwolenie zintegrowane i sektorowe