Raport oddziaływania na środowisko i karta informacyjna

Opis oferty

Raport oddziaływania na środowisko i raport oddziaływania na obszar sieci Natura 2000 jest niezbędny dla wielu inwestycji na etapie, gdy wydawana jest decyzja:

 • O warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.
 • O pozwolenie na budowę i zmianę sposobu użytkowania.
 • Ustalająca warunki prowadzenia robót.
 • O ustaleniu lokalizacji autostrady lub drogi krajowej.

Wykonywane przez nas raporty oddziaływania na środowisko pozwalają na wyznaczenie lokalizacji przyszłej inwestycji w taki sposób, by maksymalnie zminimalizować niekorzystny jej wpływ na środowisko naturalne. Znając już na etapie projektowania specyfikę lokalnego środowiska oraz biorąc pod uwagę aktualny stan prawny, można optymalnie zaprojektować inwestycję i dzięki temu uzyskać znaczne oszczędności finansowe.

Raporty oddziaływania na środowisko wykonujemy w sposób zrozumiały dla inwestora oraz organu zatwierdzającego.

Cena za wykonanie raportu oddziaływania inwestycji na środowisko jest uzależniona od jego zakresu i ustalana jest indywidualnie do każdego zlecenia.

Ostatnio wykonane


 • Wykonanie karty Informacyjnej Przedsięwzięcia pt. Budowa biogazowni rolniczej w miejscowości Rusibórz, gmina Dominowo
 • Raport o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie instalacji testowej NEMP (ang. Nuclear Electromagnetic Pulse) w gminie Serock, w powiecie Legionowskim, województwo mazowieckie
 • Wykonanie karty Informacyjnej Przedsięwzięcia pt. „Budowa kompleksu budynków osiedla mieszkalno - usługowego „Nowe Winogrady” wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Poznaniu, przy ulicy Hawelańskiej
 • Raport o oddziaływaniu na środowisko zawierający szczegółową analizę porównawczą zmian technologicznych w zakresie zmiany średnicy śmigła turbiny wiatrowej z V90 m na V100 m dla przedsięwzięcia polegającego na budowie do 2 elektrowni wiatrowych planowanych do posadowienia w gminie Gostynin w obrębie Kozice
 • Raport o oddziaływaniu na środowisko zawierający szczegółową analizę porównawczą zmian technologicznych w zakresie zmiany średnicy śmigieł z V90 m na V100 m dla przedsięwzięcia polegającego na budowie EW Gościejewo, gmina Rogoźno
Pokaż wszystkie

Raport oddziaływania na środowisko i karta informacyjna

Wykonujemy karty informacyjne przedsięwzięcia, raporty oddziaływania inwestycji na środowisko i raporty oddziaływania inwestycji na obszar sieci Natura 2000.

Czytaj więcej

Monitoring i inwentaryzacja środowiska

Inwestycje wymagające uzyskania decyzji środowiskowej muszą być poprzedzone wykonaniem inwentaryzacji przyrodniczej podczas wizyt w terenie.

Czytaj więcej

Pozwolenie zintegrowane i sektorowe

Sporządzamy wnioski w celu otrzymania pozwolenia zintegrowanego oraz sektorowych na wprowadzanie substancji i energii do środowiska.

Czytaj więcej

Strategiczna prognoza oddziaływania na środowisko

Wykonujemy prognozy oddziaływania na środowisko w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

Czytaj więcej

ENINA Andrzej Łuczak

Posiadamy ponad 10-letnie. Wykonaliśmy w tym czasie wiele kart informacyjnych, raportów oddziaływania na środowisko, wniosków o wydanie pozwoleń zintegrowanych, monitoringów oraz inwentaryzacji środowiska.

Biuro:
ul. Napoleońska 19
61 - 671 Poznań
Telefon 1: +48 603 462 157
Telefon 2:
Email: poznan@enina.pl

Oferta

Kompleksowo wykonujemy opracowania z ochrony środowiska, w tym dokumentacji niezbędnej do uzyskania decyzji środowiskowej oraz pozwoleń (w tym pozwolenia zintegrowanego).

 1. Raport oddziaływania na środowisko i KIP
 2. Monitoring i inwentaryzacja środowiska
 3. Strategiczna prognoza oddziaływania na środowisko
 4. Pozwolenie zintegrowane i sektorowe