Monitoring i inwentaryzacja środowiska

Opis oferty

Wykonujemy monitoringi i inwentaryzacje środowiska przyrodniczego. Poniżej przedstawiamy ofertę opracowań, które najczęściej wykonujemy:

 • Analizy porealizacyjne inwestycji w zakresie ochrony środowiska.
 • Inwentaryzację zasobów przyrody na obszarach przewidzianych do zagospodarowania.
 • Kompensacja przyrodnicza.
 • Inwentaryzacja przyrodnicza.
 • Monitoring ornitologiczny (ptaków) dla terenów przewidzianych pod inwestycję (głównie elektrownie wiatrowe).
 • Monitoring chiropterologiczny (nietoperzy) dla terenów przewidzianych pod inwestycję (głównie elektrownie wiatrowe).
 • Analizy przyrodnicze dla studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin.
 • Opracowania ekofizjograficzne.
 • Prognozy oddziaływania na środowisko ustaleń miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

Ostatnio wykonane


 • Monitoring porealizacyjny terenu istniejącej farmy wiatrowej zlokalizowanej w gminie Gołańcz powiat wągrowiecki, województwo wielkopolskie (3 lata).
 • Wykonanie monitoringu ornitologicznego terenu przeznaczonego pod planowaną budowę elektrowni wiatrowych w gminie Olszówka, powiat kolski, województwo wielkopolskie
 • Ocena oddziaływania na ptaki migrujące i wybrane gatunki ptaków morskich (lodówka i mewa) przedsięwzięcia polegającego na budowie morskiej farmy wiatrowej Bałtyk Środkowy II”
 • Wykonanie monitoringu ornitologicznego i chiropterologicznego terenu przeznaczonego pod planowaną budowę farmy wiatrowej w obrębie miejscowości Brody, gmina Lwówek oraz w obrębie miejscowości Śliwno, Chraplewo, Michorzewko, gmina Kuślin, powiat nowotomyski, województwo wielkopolskie Raport z badań przeprowadzonych w okresie 30.04.2015r. – 30.04.2016r.
 • Wykonanie monitoringu ornitologicznego i chiropterologicznego terenu przeznaczonego pod planowaną budowę 4 elektrowni wiatrowych w obrębie miejscowości Gościejewo i Pruśce, gmina Rogoźno, powiat obornicki, województwo wielkopolskie
Pokaż wszystkie

Raport oddziaływania na środowisko i karta informacyjna

Wykonujemy karty informacyjne przedsięwzięcia, raporty oddziaływania inwestycji na środowisko i raporty oddziaływania inwestycji na obszar sieci Natura 2000.

Czytaj więcej

Monitoring i inwentaryzacja środowiska

Inwestycje wymagające uzyskania decyzji środowiskowej muszą być poprzedzone wykonaniem inwentaryzacji przyrodniczej podczas wizyt w terenie.

Czytaj więcej

Pozwolenie zintegrowane i sektorowe

Sporządzamy wnioski w celu otrzymania pozwolenia zintegrowanego oraz sektorowych na wprowadzanie substancji i energii do środowiska.

Czytaj więcej

Strategiczna prognoza oddziaływania na środowisko

Wykonujemy prognozy oddziaływania na środowisko w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

Czytaj więcej

ENINA Andrzej Łuczak

Posiadamy ponad 10-letnie. Wykonaliśmy w tym czasie wiele kart informacyjnych, raportów oddziaływania na środowisko, wniosków o wydanie pozwoleń zintegrowanych, monitoringów oraz inwentaryzacji środowiska.

Biuro:
ul. Napoleońska 19
61 - 671 Poznań
Telefon 1: +48 603 462 157
Telefon 2:
Email: poznan@enina.pl

Oferta

Kompleksowo wykonujemy opracowania z ochrony środowiska, w tym dokumentacji niezbędnej do uzyskania decyzji środowiskowej oraz pozwoleń (w tym pozwolenia zintegrowanego).

 1. Raport oddziaływania na środowisko i KIP
 2. Monitoring i inwentaryzacja środowiska
 3. Strategiczna prognoza oddziaływania na środowisko
 4. Pozwolenie zintegrowane i sektorowe